Aktivnosti

happy-old-people-3-640

Sve aktivnosti udruge usmjerene su na unaprjeđenje kvalitete života ranjivih skupina građana kroz direktan rad s njima te poticanje suradnje s drugim udrugama i institucijama koje svojim programima i ciljevima djeluju za njihovu dobrobit i opće dobro. Pri planiranju i
provedbi aktivnosti važno nam je promicanje volonterstva, međugeneracijske suradnje i društveno odgovornog ponašanja.

Aktivnosti koje provodimo u okviru programa „Phenomena“:

* motivacijsko-edukacijske radionice,
* edukacije voditelja radionica (kako stručnih djelatnika pri institucijama/organizacijama partnerima, tako i korisnika programa te volontera), međugeneracijski susreti,
* tribine i predavanja s ciljem unaprjeđenja kvalitete življenja


U provedbi aktivnosti sudjeluju članovi udruge, volonteri i partneri.
Raspored aktivnosti: LINK